Pelinohjaaja

Pelinohjaajan tehtävinä ovat pelaajien ohjaaminen, opastaminen, kannustaminen sekä kasvattaminen.
– Pelinohjaaja ohjaa pelaajia reiluun peliin reagoimalla reilun pelin ja sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.
– Pelinohjaaja opastaa oikeisiin suorituksiin antamalla mahdollisuuden uuteen yritykseen.
– Pelinohjaaja kannustaa yrittämään ja rohkaisee pelaajia myös epäonnistumisen hetkellä.
– Pelinohjaaja kasvattaa esimerkillään olemalla turvallinen ja luotettava.
– Tärkein tehtävä onkin huolehtia pelaajien turvallisuudesta kentällä.

Pelin aikana pelinohjaaja toimii kuten erotuomari, poikkeuksena keltaisen ja punaisen kortin
puuttuminen. Pelinohjaajalla on käytössään ainoastaan vihreä kortti, jolla hän kannustaa reiluun
peliin.

Pelinohjaajan koulutus kuuluu osana valmennukseen ja sen käyvät kaikki D-ikäiset pelaajat.
Pelinohjaajakoulutuksen jälkeen pelaajat osaavat ja ymmärtävät paremmin jalkapallon säännöt ja
kunnioittavat enemmän tuomarin työskentelyä.

Pelinohjaajana toimiminen lasten peleissä kannustaa myös nuorta itseään pelaamaan omissa otteluissaan
reilun pelin hengessä.