D-Taso

D-TASON MUODOSTUU NELJÄSTÄ ERI OSAKURSSISTA:

  1. Taidon opettaminen ( 15 h ) D1
  2. Taitavuus ( 8 h ) D2
  3. Pelikäsityksen opettaminen ( 15 h ) D3
  4. Maalivahtiharjoittelu MV 1 ( 8 h ) D4

D-taso on jaettu D1 (taidon opettaminen), D2 (taitavuus), D3 (pelikäsitys) ja D4 (Maalivahtiharjoittelu). Järjestys kurssien suorittamisessa on seuraava: Ensin käydään D1 tai D2 - näiden käymisjärjestyksellä ei ole väliä. D3 ja D4 kurssit viimeiseksi.

D-tason kurssit tulee suorittaa 1 - 2 vuoden kuluessa em. järjestyksessä.

D-tason kurssit antavat kokonaisvaltaiset valmiudet toimia lasten ohjaajina ja valmentajina. Laaja kurssiaineisto täydentää kursseilla annettuja tietoja ja taitoja. D-tason kurssit sisältävät runsaasti käytännön harjoituksia.

D-tason kurssit on tarkoitettu Kaikki Pelaa- lastenohjaajakurssin suorittaneille ohjaajille ja valmentajille..

__________________________________________________________________________________________________

1. Taidon opettaminen D1

Kurssilla selvitetään, miten taitoja opetetaan, miten lapsi ja nuori oppii, mitä ja miten harjoitellaan eri ikäisenä. Kurssilla paneudutaan harjoitteluun, suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen.

2. Taitavuus D2

Kurssin tavoitteena on auttaa ohjaajia ymmärtämään lasten liikunnallista kehitystä ja kehon hallintataitoja. Kurssi antaa valmiuksia lasten motoriikan ja koordinaation kehittämiseen sekä ohjaustoimintaan ja opetukseen.

3. Pelikäsityksen opettaminen D3

Kurssilla selvitetään miten perustaitoja hyödynnetään pelitilanteissa eri tavoin. Kurssilla syvennytään pelikäsityksen kehittämiseen teoriassa ja käytännössä perustaktisten mallien ja harjoitteiden avulla.

4. Maalivahtiharjoittelu MV1 D4

Kurssilla keskitytään maalivahdin tekniikoihin videon ja käytännön harjoittelun avulla. Harjoituksissa opetellaan maalivahdin tekniikkaharjoittelun perusmallit.

Kurssia suositellaan seurojen maalivahtivalmentajille sekä maalivahdeille.