MU vähävaraisten perheiden jalkapalloharrastuksen tukeminen

Mäntsälän Urheilijat ry jalkapallojaosto on saanut vuodelle 2019 avustuksia Mäntsälän Urheilijat ry Tukisäätiöltä, Jalkapallo-Säätiöltä sekä Nivokselta vähävaraisten perheiden lasten jalkapalloharrastuksen tukemiseen. Joukkueenjohtajat yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaavat joukkueissa siitä, että tukimahdollisuus on perheiden tiedossa. Tukihakemukset käsittelee luottamuksellisesti seuran toiminnanjohtaja tarvittaessa yhdessä johtoryhmän kanssa.

Tukihakemuksia käsitellään kahdesti vuodessa, viimeiset hakupäivät 18.2. sekä 15.7.

 

TUEN haun kriteerit ovat seuraavat:

 1. Tuki kohdennetaan vähävaraisten perheiden lasten jaostomaksun keventämiseen
 2. Tukea myönnetään vain alaikäiselle lapselle (alaikäiseksi katsotaan pelaaja, joka on koko kauden alle 18 -vuotias)
 3. Perheen taloudellinen tilanne arvioidaan sellaiseksi, että tuki tulee tarpeeseen
 4. Tuki haetaan kuluvalle kaudelle kuluvan kauden aikana, ei erääntyneisiin jaostomaksuihin
 5. Tuen suuruus voi olla maksimissaan 50% koko vuoden jaostomaksusta
 6. Tuki edellyttää, että pelaaja sitoutuu koko kaudeksi
 7. Tuki haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi tukea hakevan pelaajan tiedot, ikäluokka, perheen taustatiedot (yh, sairaus, työttömyys, useampi lapsi harrastaa jne), perustelut sekä yhteystieto, josta voidaan tarvittaessa kysyä lisätietoja ja jonne päätös tuesta ilmoitetaan/lähetetään
 8. Vapaamuotoinen tukihakemus toimitetaan osoitteeseen toimisto @ mantsalanurheilijat.fi

TUEN maksaminen:

 1. Tuki huomioidaan jaostomaksun alennuksena, kun pelaajan perhe on huolehtinut oman osuutensa jaostomaksusta
 2. Tuki voidaan periä takaisin, mikäli pelaaja lopettaa tai siirtyy toiseen seuraan ennen kauden päättymistä
 3. Tuki voidaan periä takaisin, mikäli selvästi havaitaan, että hakulomakkeella on annettu virheellistä tietoa